Blog

เกลือแร่ สำคัญอย่างไร ?

เกลือแร่ คือ สารอาหารประเภทแร่ธาตุที่มีความจำเป็นสำหรับร่างกาย เป็นสาร electrolyte ที่สำคัญในกระบวนการทำงานของร่างกาย ได้แก่ การควบคุมเมทาบอลิซึม ควบคุมการผลิตฮอร์โมน และควบคุมการผลิตเอนไซม์ เป็นต้น

ทรู อารีน่า หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า พัฒนาผืนดิน

ผู้บริหารและพนักงานทรู อารีน่า หัวหิน ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 160 ต้น ภายใต้โครงการทำดีเพื่อแม่ กิจกรรมปลูกป่า พัฒนาผืนดิน ร่วมกับ สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน