สนามเทนนิส

 

Operation Hours :
Monday – Friday 06.00 AM – 10.00 PM
Saturday – Sunday 08.00 AM – 10.00 PM

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  06:00 – 22:00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08:00 – 22:00 น.

สนามเทนนิส ขนาด 36 x 18 เมตร จำนวน 10 สนาม ปูพื้นผิวแบบ plexicushion เพื่อการแข่งขันหรือการฝึกซ้อมระดับอาชีพ
BUY NOW