สนามฟุตบอล

2 สนาม ขนาด 108 x 68 เมตร

สนามฟุตบอลตามมาตรฐาน FIFA จำนวน 2 สนาม ขนาด 108 x 68 เมตร พื้นสนามปูหญ้าพาสพาลัมอย่างเรียบร้อยและมีระบบระบายน้ำประสิทธิภาพสูง พร้อมรองรับการฝึกซ้อมและการแข่งขันรายการนอกฤดูกาลของทีมชั้นนำระดับสากล อาทิ รายการ Thailand’s Premier League เป็นต้น สนามฟุตบอลยังเหมาะสำหรับจัดกิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ

APPLY NOW